Đo quét 3D

3dtech header

3DTech

Đo quét 3D
Thiết kế ngược
In 3D
Kiểm tra 3D
Thiết kế 3D
scan3

ĐO QUÉT SỐ HÓA BA CHIỀU

Linh hoạt, quét trên mọi dạng vật liệu; Không hạn chế kích thước vật thể quét; Tiết kiệm thời gian và chi phí của khách hàng; Thực hiện dịch vụ quét ở mọi địa điểm khách hàng yêu cầu...

 
 
Back Top