Kiểm tra 3D

3dtech header

3DTech

Đo quét 3D
Thiết kế ngược
In 3D
Kiểm tra 3D
Thiết kế 3D
inspect2

Dịch vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm

Bề mặt, các mặt cắt và các điểm có thể được so sánh trong phần mềm với dữ liệu CAD để phân tích các chi tiết và cấu kiện; phân tích GD&T (dung sai và kích thước hình học)

 
 
Back Top