AMT

amt header

AMT

3D Softwares
CAD - Thiết kế
CAM - Gia công
SolidCAM
DelCAM
hyperMILL CAM
CAE - Phân tích
Cast Designer
CAV - Kiểm tra
GOM Inspect Professional
Geomagic Control
RE - Thiết kế ngược
Geomagic Design X
Hệ Thống Đo
GOM
ATOS
ATOS Scanbox
TRITOP
PONTOS Live
ARAMIS
ARGUS
Giải pháp đào tạo
Máy in 3D
Máy in 3D vật liệu nhựa
Máy in 3D công nghệ SLA
Máy in 3D vật liệu kim loại
SLM 500HL
SLM 280HL
SLM 125HL
Vật liệu in
Vật liệu FDM
Vật liệu PolyJet
Vật liệu in kim loại
Máy gia công CNC
Máy tiện
Schaublin
Kamioka
Máy phay
Fehlmann
Hermle
Finetech
Kamioka
Máy cắt dây
ONA Electro-erosion
Finetech

Giới thiệu về AMT

 

aie profile amt viet

Các giải pháp công nghệ 3D do AIE cung cấp, giúp các nhà sản xuất công nghiệp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển, giảm thiểu và tối ưu hóa chi phí, tăng chất lượng sản phẩm.

Các giải pháp của chúng tôi hỗ trợ cho tất cả các quy trình, từ thiết kế đến sản xuất, là một giải pháp công nghệ 3D tổng thể:

lightbulb 1 Phần mềm 3D

lightbulb 1 Hệ thống đo kiểm tra 3D

lightbulb 1 Máy tạo mẫu nhanh - Máy in 3D

lightbulb 1 Máy gia công CNC

Back Top