Phần Mềm 3D

amt header

AMT

Phần Mềm 3D
CAD - Thiết kế
CREO
Moldex3D
CAM - Gia công
SolidCAM
DelCAM
hyperMILL CAM
CAE - Phân tích
Cast Designer
CAV - Kiểm tra
GOM Inspect Professional
Geomagic Control
RE - Thiết kế ngược
Geomagic Design X
Hệ Thống Đo
GOM
ATOS
ATOS Scanbox
TRITOP
PONTOS Live
ARAMIS
ARGUS
Giải pháp đào tạo
Máy in 3D
Máy in 3D vật liệu nhựa
Ideas Series
Mojo
uPrint SE
uPrint SE Plus
Design Series
Precision
Performance
Production Series
Precision
Performance
Dental Series
F123 Series
Máy in 3D vật liệu kim loại
SLM 500HL
SLM 280HL
SLM 125HL
Vật liệu in
Vật liệu FDM
Vật liệu PolyJet
Vật liệu in kim loại
Máy gia công CNC
Máy tiện
Schaublin
Kamioka
Máy phay
Fehlmann
Hermle
Finetech
Kamioka
Máy cắt dây
ONA Electro-erosion
Finetech

Giải pháp phần mềm với sự hỗ trợ của máy tính bao gồm CAD/CAM/CAE/CAV ngày càng trở nên quan trọng trong ngành sản xuất chế tạo.

Bắt nhịp cùng xu hướng phát triển đó, AIE cung cấp các giải pháp phần mềm chuyên nghiệp giúp tăng tốc quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm, giảm chi phí quá trình sản xuất, tối đa lợi nhuận và rút ngắn thời gian thu hồi vốn đầu tư.

lightbulb 1Phần mềm thiết kế – CAD

lightbulb 1Phần mềm gia công – CAM

lightbulb 1Phần mềm phân tích – CAE

lightbulb 1Phần mềm kiểm tra – CAV

lightbulb 1Phần mềm thiết kế ngược – RE

 
 
Back Top