Geomagic Control

amt header

AMT

3D Softwares
CAD - Thiết kế
CAM - Gia công
SolidCAM
DelCAM
hyperMILL CAM
CAE - Phân tích
Cast Designer
CAV - Kiểm tra
GOM Inspect Professional
Geomagic Control
RE - Thiết kế ngược
Geomagic Design X
Hệ Thống Đo
GOM
ATOS
ATOS Scanbox
TRITOP
PONTOS Live
ARAMIS
ARGUS
Giải pháp đào tạo
Máy in 3D
Máy in 3D vật liệu nhựa
Máy in 3D công nghệ SLA
Máy in 3D vật liệu kim loại
SLM 500HL
SLM 280HL
SLM 125HL
Vật liệu in
Vật liệu FDM
Vật liệu PolyJet
Vật liệu in kim loại
Máy gia công CNC
Máy tiện
Schaublin
Kamioka
Máy phay
Fehlmann
Hermle
Finetech
Kamioka
Máy cắt dây
ONA Electro-erosion
Finetech
Tân Tiến-AIE Geomagic Control X

Các tính năng kiểm tra 3D mới trong phần mềm Geomagic Control X

Gần đây Geomagic đã đưa ra thông báo mới nhất đánh dấu bản phát hành phức hợp cho người dùng với các khả năng đo và kiểm tra 3D của phần mềm Geomagic Control X. Phần mềm này chuyên dùng để đo và quản...

geomagic control logo

Phần mềm Geomagic Control

Ứng dụng Geomagic Control là một nền tảng tự động và là giải pháp đo lường 3D chính xác, mạnh mẽ và toàn diện nhất trong công nghiệp.

 
 
Back Top