Ideas Series

amt header

AMT

Phần Mềm 3D
CAD - Thiết kế
CREO
Moldex3D
CAM - Gia công
SolidCAM
DelCAM
hyperMILL CAM
CAE - Phân tích
Cast Designer
CAV - Kiểm tra
GOM Inspect Professional
Geomagic Control
RE - Thiết kế ngược
Geomagic Design X
Hệ Thống Đo
GOM
ATOS
ATOS Scanbox
TRITOP
PONTOS Live
ARAMIS
ARGUS
Giải pháp đào tạo
Máy in 3D
Máy in 3D vật liệu nhựa
Ideas Series
Mojo
uPrint SE
uPrint SE Plus
Design Series
Precision
Performance
Production Series
Precision
Performance
Dental Series
F123 Series
Máy in 3D vật liệu kim loại
SLM 500HL
SLM 280HL
SLM 125HL
Vật liệu in
Vật liệu FDM
Vật liệu PolyJet
Vật liệu in kim loại
Máy gia công CNC
Máy tiện
Schaublin
Kamioka
Máy phay
Fehlmann
Hermle
Finetech
Kamioka
Máy cắt dây
ONA Electro-erosion
Finetech

 

 

uPrint SE Plus - Mở ra cánh cửa mới cho ý tưởng của bạn

uPrint SE Plus - Mở ra cánh cửa mới cho ý tưởng của bạn

Máy in 3D Uprint SE Plus mang lại khả năng kiểm soát đồng bộ trong toàn bộ quá trình tạo mẫu 3D. Nó nắm giữ toàn bộ đặc diểm tuyệt vời của uPrint SE, cộng thêm lớp bao cao hơn 33%, độ dày hai lớp để...

uPrint SE

uPrint SE

Máy in 3D Uprint SE tạo ra các mẫu in kích thước lớn hơn trên vật liệu ABSPlus. Nó là một giải pháp hiệu quả dành cho các team nhỏ biết sử dụng tạo mẫu 3D để tạo mẫu nhanh.

Dòng máy Mojo

Dòng máy Mojo

Dòng máy in Mojo có khả năng hiện thực hóa những ý tưởng thiết kế. Mojo tạo ra mẫu in nhanh chóng và chi phí đầu tư Mojo hoàn toàn trong khả năng của công ty.

 
 
Back Top