Case Studies

gom fast prototyping

Tạo mẫu nhanh hơn với máy quét 3D GOM

Chính xác ngay từ đầu – đây là công thức thành công được sử dụng bởi chuyên gia tạo mẫu nhanh Seifferth.Từ việc kiểm tra các dụng cụ chèn và khuôn mẫu chủ để kiểm tra các chi tiết nhựa được sản xuất...

force of nature 1

Sức mạnh của tự nhiên – In 3D mang thiết kế sinh học vào cuộc sống

“Sự tin tưởng của các nhà sản xuất ô tô đối với in 3D kim loại đang gia tăng hàng ngày. Nhờ sự hiểu biết ngày càng tăng về thiết kế 3D phù hợp về mặt thực tế và cả lí thuyết, các thiết kế không thể...

aussenmeisterbock geraldfunk

Chuyên gia đo lường - Đồ gá chủ đo ngoài trong đảm bảo chất lượng

Trong 33 năm làm việc với đồ gá chủ đo ngoài: Gerald Funk có thể nhìn lại thời gian này đầy tự hào. Bởi vì ông đã đi cùng với công nghệ đo lường trong đảm bảo chất lượng từ những điểm khởi đầu dùng đo...

slm tooling

Công nghệ in 3D kim loại đang bén rễ vào sản xuất trực tiếp

In 3D kim loại đang dần ảnh hưởng vào quá trình sản xuất, điều này được chứng minh bằng rất nhiều ứng dụng của máy in 3D kim loại SLM Solutions trong quá trình sản xuất của nhiều ngành nghề.

gom upweb

Máy quét 3D công nghệ ánh sáng xanh -Thay đổi cục diện trong sản xuất

Công nghệ quét 3D ánh sáng xanh đã trở thành một phần không thể thiếu trong các tổ chức. Giải pháp này giúp giảm thời gian của chu kì sản xuất, nhanh chóng giải quyết các phần bị lỗi, giảm thiểu chi...

 
1   
 
Back Top