Liên hệ

support header

Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.

Xưng hô:

Công ty:

Họ và tên(*):

Địa chỉ email(*):

Địa chỉ:

Điện thoại(*):

Fax:

(*) Required
Message

Tiêu đề(*):

Nội dung(*):

Gửi đến bộ phận:

 

Head Office

164 Xa Dan 2, Nam Dong,

Dong Da, Hanoi

Vietnam

 

Tel     : +84 4 37345435/35773348

Fax    : +84 4 37345440

Email: info@aie.com.vn

AIE Saigon

110 Nguyen Chi Thanh, 

District 10, Ho Chi Minh City

Vietnam

 

 

Tel     : +84 866810737/ 866810797

Email: aie.saigon@aie.com.vn

 

 

 

 

 
Back Top