CIM/FMS/RP

eb header

EB

Cơ điện tử
Điện – Điện tử
Amatrol
Intelitek
Degem Systems
Cơ khí
Amatrol
Cơ học chất lỏng
Dantec Dynamics
Cussons
Tự động hóa
Cussons
Degem Systems
Kiểm soát quá trình & Đảm bảo chất lượng
Amatrol
Cussons
Intelitek
Sản xuất tiên tiến
CAM/CNC
Boxford
Intelitek
CIM/FMS/RP
Boxford
Intelitek
Stratasys
Robotics
Intelitek
Hệ thống lase
Boxford
Hệ thống Plasma
Boxford
Máy quét 3D
GOM
Phần mềm & Đào tạo trực tuyến
Intelitek
Famic Technology
Năng lượng mới
Năng lượng mặt trời
Amatrol
Năng lượng gió
Amatrol
Nghiên cứu đại dương
Cussons
qc

CIM/FMS

CIM and FMS systems are modular and flexible solutions for educating and training students in the principles and technologies of computer integrated manufacturing.

3d printers 3

Máy in 3D - Tạo mẫu nhanh 2

Máy in 3D có khả năng tạo ra hàng loạt các mẫu đen trắng hoặc mẫu có màu sắc trong một vài giờ đồng hồ. Máy in 3D rất dễ sử dụng vì vậy phù hợp để sử dụng trong đào tạo.

Máy in 3D sử dụng trong đào tạo và giảng dạy

Máy in 3D sử dụng trong đào tạo và giảng dạy

Máy in 3D có khả năng tạo ra các mẫu đen trắng hoặc có màu sắc khác trực tiếp từ dữ liệu thiết kế 3D, và chỉ mất vài giờ đồng hồ.Những máy in 3D nhỏ gọn thích hợp để đưa vào áp dụng trong môi trường...

 
 
Back Top