Phần mềm & Đào tạo trực tuyến

eb header

EB

Cơ điện tử
Điện – Điện tử
Amatrol
Intelitek
Degem Systems
Cơ khí
Amatrol
Cơ học chất lỏng
Dantec Dynamics
Cussons
Tự động hóa
Cussons
Degem Systems
Kiểm soát quá trình & Đảm bảo chất lượng
Amatrol
Cussons
Intelitek
Sản xuất tiên tiến
CAM/CNC
Boxford
Intelitek
CIM/FMS/RP
Boxford
Intelitek
Stratasys
Robotics
Intelitek
Hệ thống lase
Boxford
Hệ thống Plasma
Boxford
Máy quét 3D
GOM
Phần mềm & Đào tạo trực tuyến
Intelitek
Famic Technology
Năng lượng mới
Năng lượng mặt trời
Amatrol
Năng lượng gió
Amatrol
Nghiên cứu đại dương
Cussons
strsquare

Sensor Training Rig

The Sensor Training Rig, STR, introduces the use if sensors. Types of sensors can be used as an additional teaching aid when studying the application of control, manufacturing or automation.

sptreamline pro streamware 245

Constant Temperature Anemometry (CTA) - Hot-Wire Anemometry - Thermal Anemometry

Constant Temperature Anemometry (CTA), also known as Thermal Anemometry, is a technique for the measurement of turbulence in 1, 2 or 3-dimensional gas and liquid flows, using hot-wire or hot-film...

aramis 01 eee79716d3

ARAMIS - Phân tích biến dạng 3D

ARAMIS được sử dụng để giúp các kỹ sư hiểu rõ hơn về vật liệu và đặc tính bộ phận. ARAMIS là thiết bị lý tưởng để kiểm tra các thử nghiệm với tốc độ cao và độ phân giải tốt.

piv245

tereo PIV - 2D3C

By placing two cameras so that they observe the light-sheet plane from two different angles, you obtain slightly different two-velocity component vector maps from each camera due to the parallax...

 
 
Back Top