Intelitek

eb header

EB

Cơ điện tử
Điện – Điện tử
Amatrol
Intelitek
Degem Systems
Cơ khí
Amatrol
Cơ học chất lỏng
Dantec Dynamics
Cussons
Tự động hóa
Cussons
Degem Systems
Kiểm soát quá trình & Đảm bảo chất lượng
Amatrol
Cussons
Intelitek
Sản xuất tiên tiến
CAM/CNC
Boxford
Intelitek
CIM/FMS/RP
Boxford
Intelitek
Stratasys
Robotics
Intelitek
Hệ thống lase
Boxford
Hệ thống Plasma
Boxford
Máy quét 3D
GOM
Phần mềm & Đào tạo trực tuyến
Intelitek
Famic Technology
Năng lượng mới
Năng lượng mặt trời
Amatrol
Năng lượng gió
Amatrol
Nghiên cứu đại dương
Cussons
intelitek

Intelitek

Intelitek, trụ sở chính ở Mỹ, là nhà phát triển, sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các giải pháp giáo dục đồng bộ toàn diện cho đào tạo về kỹ thuật, sản xuất tự động, cơ điện tử, bảo trì công...

CAD/CAM Designs

CAD/CAM Designs

Intelitek’s design and manufacturing offerings deliver cutting edge skills in rapid technologies. From CAD/CAM to 3D printing, our comprehensive blended learning program includes hands-on...

e cnc l benchmill6000machiningcenter 350x297

CNC Machining

Over the past three decades, Intelitek has established itself as the leader in affordable CNC (Computer Numeric Control) machines, with over 13,000 CNC machines installed in industry and education...

 
 
Back Top