Intelitek

eb header

EB

Cơ điện tử
Điện – Điện tử
Amatrol
Intelitek
Degem Systems
Cơ khí
Amatrol
Cơ học chất lỏng
Dantec Dynamics
Cussons
Tự động hóa
Cussons
Degem Systems
Kiểm soát quá trình & Đảm bảo chất lượng
Amatrol
Cussons
Intelitek
Sản xuất tiên tiến
CAM/CNC
Boxford
Intelitek
CIM/FMS/RP
Boxford
Intelitek
Stratasys
Robotics
Intelitek
Hệ thống lase
Boxford
Hệ thống Plasma
Boxford
Máy quét 3D
GOM
Phần mềm & Đào tạo trực tuyến
Intelitek
Famic Technology
Năng lượng mới
Năng lượng mặt trời
Amatrol
Năng lượng gió
Amatrol
Nghiên cứu đại dương
Cussons
intelitek

Intelitek

Intelitek, trụ sở chính ở Mỹ, là nhà phát triển, sản xuất và cung cấp hàng đầu thế giới các giải pháp giáo dục đồng bộ toàn diện cho đào tạo về kỹ thuật, sản xuất tự động, cơ điện tử, bảo trì công...

qc

CIM/FMS

CIM and FMS systems are modular and flexible solutions for educating and training students in the principles and technologies of computer integrated manufacturing.

 
 
Back Top