ARAMIS dành cho đào tạo - ARAMIS for Education

ARAMIS FOR EDUCATION

Hệ thống kiểm tra cấu kiện và cơ tính vật liệu toàn diện phục vụ giảng dạy và đào tạo

"ARAMIS for Education" là hệ thống toàn diện để giảng dạy lý thuyết và thực hành cho các trường dạy nghề, tổ chức giáo dục bậc cao và các trường đại học. Hệ thống giáo dục này của GOM bao gồm phần cứng và phần mềm công nghiệp dành cho các ứng dụng quét và kiểm tra 3D cũng như các thí nghiệm và các tài liệu giảng dạy sẵn với các thông tin nền tảng chi tiết. Ngoài ra GOM cung cấp một phần mềm xử lý ảnh chuyên nghiệp cho các học viên, đồng thời các kỹ sư kinh nghiệm của hãng cũng hỗ trợ đào tạo thực hành cho các giảng viên của trường, viện đào tạo.

ARAMIS dành cho đào tạo bao gồm những gì?

PHẦN CỨNG CÔNG NGHIỆP

Cảm biến ATOS Core bao gồm một bàn máy, một máy tính xử lý hình ảnh và phần mềm GOM Snap được sử dụng trong công nghiệp và được sử dụng cho các ứng dụng ARAMIS trong thiết kế và thực hiện các bài kiểm tra khác nhau.

PHẦN MỀM XỬ LÝ ẢNH KỸ THUẬT SỐ - GOM CORRELATE

GOM Correlate là một phần mềm miễn phí để phân tích các chuyển động 3D và xử lý ảnh kỹ thuật số. Phần mềm mang lại khả năng phân tích toàn diện cho các nghiên cứu vật liệu và kiểm tra 3D. Người dùng phần mềm có thể truy cập vào các sách và video hướng dẫn giải thích từng bước về phần mềm.

CÁC BÀI THÍ NGHIỆM &
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

Giới thiệu các vật liệu và kiểm tra các bộ phận dựa trên các thí nghiệm cực kỳ phức tạp để đào tạo thực hành(bao gồm cả đo kiểm). Ngoài các thí nghiệm, gói phần mềm còn cung cấp các tài liệu giảng dạy với các thông tin kiến thức nền tảng.

KIỂM TRA 3D CHO CẤU KIỆN, ĐO DỰA TRÊN CÁC ĐIỂM

Bài tập này tập trung vào kiểm tra các cấu kiện. Thay vì sử dụng các cảm biến cơ điện thì điểm dán tham chiếu 3D được sử dụng để xác định các tọa độ, vector trong không gian 3 chiều của cáu kiện khi chịu tải. Ngoài ra, các bài tập này phục vụ nghiên cứu kỹ lưỡng các hiểu biết về kỹ thuật cơ khí và để phân tích trạng thái của một bộ phận được đo.

KIỂM TRA 3D CẤU KIỆN, ĐO BỀ MẶT

Các phân tích ứng suất thường được thực hiện với các cảm biến cơ (Strain Gauges) dành cho kiểm tra sức bền vật liệu hoặc để so sánh với mẫu mô phỏng (FEM) có thể được thực hành trong các thí nghiệm theo kiểu các bài kiểm tra 3D cấu kiện dựa trên biến dạng bề mặt. Bằng cách này, một bộ phận nhựa phức tạp được phân tích khi đang chịu tải và các khu vực ứng suất tới hạn đều được xác định.

Phần mềm ARAMIS dành cho giáo dục
ARAMIS for Education trong nghiên cứu

CÁC LĨNH VỰC VÀ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CHUYÊN MÔN

Các hệ thống đo quang học của GOM ngày càng được tích hợp vào chương trình giảng dạy ở các đại học và các tổ chức giáo dục bậc cao. Hệ thống “ARAMIS dành cho giáo dục” được sử dụng trong các chủ đề và lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu chẳng hạn như:

  • Khoa học vật liệu/ kiểm tra vật liệu
  • Cơ học kỹ thuật/kỹ thuật ô tô/cơ điện tử: Hiểu biết thực tế về cơ học kỹ thuật
  • FEM/ so sánh các phân tích FEM và đánh giá mô phỏng

Trong các lĩnh vực đặc biệt này ARAMIS là một hệ thống hiệu quả và đáng tin cậy trong việc kiểm tra các bộ phận và các vật liệu.

GÓI EDUCATION STARTER

Gói giải pháp “Education Starter Package” của GOM giới thiệu miễn phí công nghệ đo lường quang học tới các trường đại học, viện đào tạo kỹ thuật.

Gói giải pháp bao gồm tài liệu giảng dạy với thông tin cơ sở chi tiết cũng như phầm mềm GOM Correlate để xử lý ảnh chuyên nghiệp bao gồm bộ dữ liệu mẫu để phân tích. Ngoài ra, người dùng được cung cấp một poster về phương pháp xử lý ảnh kỹ thuật số và các tài liệu thông tin bổ sung như brochure và flyer.

Gói giải pháp đào tạo khác

ATOS for Education - Các giải pháp đào tạo khác

ATOS for Education là bộ trọn gói các khóa học lý thuyết và thực hành tại các viện và trường đại học. Gói đào tạo này bao gồm phần cứng công nghiệp và phần mềm đo kiểm 3D cũng như các bài thí nghiệm phòng lab và bài giảng với thông tin kỹ thuật.

error: Content is protected !!