Tuyển dụng nhân viên Digital Marketing

Giới thiệu công ty Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp và Giáo Dục Tân Tiến (tên viết tắt: AIE, website: www.aie.com.vn) là đơn vị hàng đầu tại Việt nam cung cấp chuyên nghiệp giải pháp tổng thể về công nghệ 3D. Lĩnh vực cung cấp: Thiết bị đo lường chính xác (High precision Metrology): Optical…

Xem thêm

Tuyển dụng nhân viên Marketing

Giới thiệu công ty Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp và Giáo Dục Tân Tiến (tên viết tắt: AIE, website: www.aie.com.vn) là đơn vị hàng đầu tại Việt nam cung cấp chuyên nghiệp giải pháp tổng thể về công nghệ 3D. Lĩnh vực cung cấp: Thiết bị đo lường chính xác (High precision Metrology): Optical…

Xem thêm

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật

1. Giới thiệu công ty Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp và Giáo Dục Tân Tiến (tên viết tắt: AIE Co., Ltd) là đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp tổng thể công nghệ 3D tân tiến tại Việt Nam. 2. Lĩnh vực hoạt động • Thiết bị đo lường chính xác…

Xem thêm

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Giới thiệu công ty Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp và Giáo Dục Tân Tiến (tên viết tắt: AIE Co., Ltd) là đơn vị hàng đầu tại Việt nam chuyên cung cấp giải pháp tổng thể về công nghệ 3D. Lĩnh vực hoạt động Thiết bị đo lường chính xác (High precision Metrology): Optical…

Xem thêm
error: Content is protected !!