Case Study

In 3D trong công nghiệp quốc phòng – Bước đột phá mới cho quân đội Mỹ

In 3D trong công nghiệp quốc phòng có vai trò vô cùng quan trọng. Bằng chứng là máy in 3D kim loại tối tân ...

Volkswagen và TZV Gredelj: Đo các đặc tính tiêu biểu của kim loại tấm

Các tác vụ đo quét trước đây chỉ có thể được thực hiện bằng máy đo tọa độ 3D tiếp xúc, thiết ...

Hệ thống đo quét quang học 3D cải thiện quy trình in 3D

Đo quét quang học 3D mang lại nhiều lợi thế cho công nghệ sản xuất bồi đắp Hình ảnh máy GOM đang ...

Vòng lặp ít hơn để làm khuôn tốt hơn nhờ hệ thống quét quang học 3D

Oechsler: Vòng lặp ít hơn để làm khuôn tốt hơn Địa điểm/Quốc gia: Thành phố Ansbach/ Đức Hệ thống GOM: ATOS Triple ...

Kiểm soát chất lượng chi tiết nhựa với phép đo quét 3D quang học

Hệ thống quét: ATOS Từ khóa: Hàng tiêu dùng, phân tích hình dạng và kích thước của chi tiết nhựa, quét 3D ...

Đo kiểm phôi đúc bằng công nghệ đo quang học 3D

Đo kiểm phôi đúc bằng công nghệ đo quang học 3D tại ZF Fonderie Lorraine Địa điểm/ Quốc gia: Grosbliederstroff / Pháp ...