Case Study

Ứng dụng máy in 3D làm bàn kẹp khí nén

Ứng dụng máy in 3D Markforged – bàn kẹp khí nén

Công ty sản xuất thiết bị hỗ trợ và robot – Viết tắt là AaRM - bắt đầu phân phối nhôm định ...

Sử dụng hệ thống đo 3D tự động để đo kiểm nhiều mẫu trong sản xuất

Forges de Courcelles: Đo kiểm nhiều mẫu trong sản xuất Địa điểm / Quốc gia: Notgent / Pháp Hệ thống GOM: ATOS ...

Hiệu quả sản xuất tăng gấp ba lần nhờ hệ thống đo quét 3D quang học

Tại sao SABIC lựa chọn hệ thống đo quét 3D quang học GOM? Năm 2007, Công ty nhựa SABIC (Saudi Basic Industries ...
phòng đo kiểm tự động tại BMW

Phòng đo kiểm tự động trong kiểm soát chất lượng linh kiện kim loại tấm

Tương lai của đo lường kết cấu ô tô Hệ thống đo: Máy quét ATOS, Phần mềm GOM Inspect Professional Đo kiểm ...
Hệ thống đo quét 3D tại lometec

Hệ thống đo quét 3D ngăn chặn việc đình chỉ sản xuất

Công ty cung cấp dịch vụ đo kiểm Lometec vốn chỉ kiểm tra nguyên mẫu cho một công ty nhựa có tiếng. ...
hệ thống đo quang học ATOS ScanBox

Kiểm soát chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô

Kiểm soát chất lượng trong công nghiệp ô tô tại GEDIA bằng hệ thống đo 3D quang học Địa điểm: Attendorn, Đức Hệ thống ...