Đăng ký trở thành đối tác kinh doanh cùng công ty AIE – Tân Tiến

Hãy trở thành đại lý bán hàng của công ty AIE Tân Tiến – Tại sao không?

Cảm ơn đã yêu thích công ty AIE-Tân Tiến. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón những cá nhân, tổ chức có thiện chí hợp tác trong tương lai. Vui lòng để lại thông tin theo mẫu dưới đây để chúng
tôi có thể liên hệ sớm nhất!

– Họ và tên / Full Name*
– Email / Email*
– Số điện thoại / Phone*
– Địa chỉ / Address*
– Tên công ty (Nếu có) / Company (If any)
– Website (Nếu có) / Website (If any)
– Bạn quan tâm đến sản phẩm nào của chúng tôi? / What products of our company are you
interested in?*

Form thu thập thông tin được chia làm 2 cột như hình dưới đây:

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC KINH DOANH CÙNG CÔNG TY AIE- TÂN TIẾN