dot

Điểm dán quét 3D

 

Các điểm dán tham chiếu sử dụng khi quét 3D nhằm đảm bảo phép đo có độ chính xác cao.

Điểm dán sẽ được dán lên các chi tiết, bộ phận trước khi quét. Trong quá trình quét, các điểm dán đánh dấu điểm tham chiếu được phát hiện và đánh số, giúp phần mềm có thể căn chính các lần quét khác nhau một cách chính xác.

ĐIỂM DÁN AESUB

AESUBdots

Điểm dán AESUB Black&White

  • Điểm dán dùng cho máy quét ánh sáng cấu trúc, đóng vai trò là điểm đánh dấu cho các đối tượng ba chiều trong quá trình số hóa.
  • Khả năng bám dính mạnh mẽ
  • Hình thức: Dạng cuộn
  • Ứng dụng hoàn hảo cho tất cả các loại bột phủ của AESUB
  • Điểm dán AESUB Black&White có các loại đường kính: 0,8 mm; 1,5 mm; 3 mm; 5 mm; 8 mm; 10 mm và 12 mm
Aesub_Dots

Điểm dán AESUB Retro

  • Điểm dán dùng cho máy quét ánh sáng laser, đóng vai trò là điểm đánh dấu cho các đối tượng ba chiều trong quá trình số hóa.
  • Khả năng bám dính mạnh mẽ
  • Hình thức: Dạng cuộn
  • Ứng dụng hoàn hảo cho tất cả các loại bột phủ của AESUB
  • Điểm dán AESUB Black&White có các loại đường kính: 3 mm; 6 mm và 12 mm
aes
aes1
aes2
aes3
aes5
aes6
error: Content is protected !!