GÓI ĐÀO TẠO GOM

Với gói đào tạo "ATOS for Education" dành cho ứng dụng quét và đo kiểm cũng như gói đào tạo "ARAMIS for Education" dành cho kiểm tra vật liệu và cấu kiện. GOM có các gói đào tạo toàn diện để giảng dạy lý thuyết và thực hành cho các trường dạy nghề, tổ chức giáo dục bậc cao và các trường đại học. Ngoài phần cứng và phần mềm, hai gói đào tạo đều có các mẫu thí nghiệm và tài liệu giảng dạy với thông tin nền tảng chi tiết. Hơn nữa, gói đào tạo còn bao gồm phần mềm kiểm tra rất hiệu quả dành cho sinh viên, đào tạo thực hành dành cho giảng viên và các hỗ trợ chuyên môn từ các kỹ sư dày dặn kinh nghiệm.

ATOS for Education

ATOS for Education là bộ trọn gói các khóa học lý thuyết và thực hành tại các viện và trường đại học. Gói đào tạo này bao gồm phần cứng công nghiệp và phần mềm đo kiểm 3D cũng như các bài thí nghiệm phòng lab và bài giảng với thông tin kỹ thuật.

ARAMIS for Education

Trong lĩnh vực kiểm tra cơ tính vật liệu và cấu kiện, GOM có gói đào tạo "ARAMIS for Education" dành cho các khóa học nghề và đào tạo. Hệ thống ARAMIS được sử dụng trong các chương trình học và các lĩnh vực chuyên sâu như khoa học vật liệu/kiểm tra cơ tính vật liệu, kỹ thuật cơ khí/kỹ thuật ô tô/cơ điện tử và FEM. Ngoài ra, ARAMIS còn là một hệ thống đo lường hiệu quả giúp kiểm tra cơ tính vật liệu và cấu kiện.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

error: Content is protected !!