Thiết bị đo ứng suất và biến dạng 3D

Yêu cầu về đo lường kích thước của các bộ phận, xác định chính xác các tính chất vật liệu, ứng dụng vật liệu mới và cải tiến các mô hình tính toán tác động cố định (FE calculation models) đòi hỏi có sự hiểu biết tốt hơn về các thuộc tính của của vật liệu và của linh kiện. Với mục đích này, GOM phát triển một loạt các hệ thống đo lường sự biến dạng (deformation) và ứng suất (strain). Các hệ thống này cung cấp các tọa độ 3 chiều chính xác để đo biến dạng toàn trường và thời gian thực.

Thiết bị đo sức căng và biến djang 3D - Aramis

aramis

Thiết bị đo biến dạng thời gian thực, phân tích quang học chuyển động và sức căng 3D.

PONTOS Live - Thiết bị đo sức căng và biến dạng 3D

PONTOS Live

PONTOS thay thế các hệ thống đo chuyển vị và các gia tốc kế truyền thống. Thiết bị cho phép đo lường sự độc lập của các cấu trúc, cũng như sử dụng phương pháp không tiếp xúc để thu lại một cách nhanh chóng các dữ liệu của sự chuyển vị và biến dạng.

Tritop

TRITOP

Triptop là hệ thống CMM cầm tay đo tọa độ 3 chiều nhanh và chính xác.

ARGUS - Phân tích tạo hình bằng phương pháp quang học

ARGUS

Các phân tích định dạng bằng quang học hỗ trợ tối ưu hóa quá trình tạo hình kim loại tấm, cân nhắc lựa chọn đúng loại vật liệu và công cụ tối ưu. Đây là công cụ mạnh mẽ và  hiệu quả cho ngành công nghiệp ô tô.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

error: Content is protected !!