GOM CORRELATE CUNG CẤP NHỮNG GÌ?

 

 

 

Nhập dữ liệu

Hình ảnh 2D / 3D – Độc lập với hệ thống

gom-correlate-chuc-nang-nhap-du-lieu
gom-correlate-chuc-nang-do-dic

 

 

 

Quy tắc đo – DIC

Đo dựa trên điểm và đo toàn diện

 

 

Đo kiểm và đánh giá

Đối với sức căng, chuyển vị 3D, biến dạng 3D cũng như vận tốc và gia tốc

gom-correlate-chuc-nang-do-kiem-va-danh-gia
gom-correlate-chuc-nang-lap-bao-cao

 

 

Chức năng báo cáo

Đối với tất cả các kiểm tra và đánh giá thông thường

Xuất dưới dạng tệp PDF và video

TRẢI NGHIỆM PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ MIỄN PHÍ DÀNH CHO KIỂM TRA 3D

Tương quan hình ảnh kĩ thuật số

Phân tích chuyển động 3D

Đánh giá dựa trên điểm và đánh giá toàn diện

GOM CORRELATE PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

So sánh giữa phần mềm GOM Correlate và GOM Correlate Professional

 

Tính năng tổng quan

Tương quan hình ảnh kỹ thuật số
Nhập/ xuất dữ liệu đo (Dữ liệu Import/Export Measuring Data (ASCII, STL, PSL, PLY, CT)
Định dạng dữ liệu CAD được nhập vào (IGES, STEP, PLY …)
Chập dữ liệu, hệ tọa độ cục bộ
Đánh giá dựa trên điểm và đánh giá toàn diện
Sức căng, chuyển vị 3D và biến dạng 3D
6 bậc tự do (6DoF) và phân tích tương quan 6 bậc tự do
Quỹ đạo đo
Vận tốc và gia tốc
Giãn kế ảo
Cải thiện hiển thị của các biến dạng ở chế độ xem 3D
Báo cáo
Truy xuất nguồn gốc
Đo kiểm tham số x √PRO
Chức năng Teaching by Doing x √ PRO
Kịch bản x √ PRO
Tùy chỉnh toán học x √ PRO
Tùy chỉnh với Mẫu (ví dụ: Mẫu dự án) x √ PRO
Cấu trúc dữ liệu mở x √ PRO
Mốc thời gian: Tạo các giai đoạn của hình ảnh thông qua nhập dữ liệu 2D / 3D x √ PRO
Các chức năng dành riêng cho ứng dụng x √ PRO
error: Content is protected !!