ĐƠN GIẢN. HIỆU QUẢ. TÍCH HỢP TẤT CẢ CÁC TÍNH NĂNG MÀ BẠN CẦN.

Vấn đề chất lượng sản phẩm sẽ - đây là một trong các yêu cầu cốt lõi của phần mềm đo kiểm GOM Inspect. Phần mềm đo kiểm dành cho dữ liệu 3D được thiết kế cho toàn bộ chu trình đo kiểm – bao gồm mọi thứ từ đánh giá khuyết tật bề mặt đến tính toán GD&T và phân tích xu hướng.

GOM Inspect Suites hợp nhất một số chương trình, bao gồm các phiên bản phần mềm với các phạm vi hiệu suất và nhiều lựa chọn mở rộng các đánh giá cụ thể - từ các câu lệnh tự động (scripts) đến các phần mở rộng chức năng toàn diện.

Trong đoạn video ngắn dưới dây, GOM giới thiệu về phần mềm GOM Inspect mới ra mắt vào trung tuần tháng Tám.

CÁC TÍNH NĂNG MỚI ƯU VIỆT NHẤT

GOM Inspect Suite bao gồm các tính năng nâng cao dành cho phân tích toàn diện kích thước mẫu đo cũng như hình dạng và vị trí bằng các hệ thống dữ liệu, các thành phần và dung sai lắp ráp. Ngoài ra, GOM Inspect Suite cho phép hiển thị ISO được tiêu chuẩn hóa – giúp người dùng có thể truy nguyên các kết quả đo dễ dàng hơn.

GOM Inspect Suite hỗ trợ người dùng trong tính toán GD&T bằng thanh trạng thái. Nếu người dùng tạo ra các thành phần chứa lỗi, GOM Inspect Suite hướng dẫn họ cách xử lý lõi chỉ bằng vài click.

GOM INSPECT SUITES - PHẦN MỀM NHIỀU CHỨC NĂNG

gom_inspect-suite_volume-inspect

Kiểm tra bên trong

Để đánh giá dữ liệu khối lượng, GOM Inspect cho phép người dùng kiểm tra bên trong mẫu đo và phân tích hình dạng, khoảng rỗng hoặc các cấu trúc bên trong và các tình huống lắp ráp.

Xem thêm

gom_inspect-suite_airfoil-inspection

Đo kiểm cánh tua-bin

Đo kiểm cánh tua-bin thường rất phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao. GOM Inspect làm đơn giản hóa công việc này.

Xem thêm

gom_inspect-suite_virtual-clamping

Gá kẹp ảo

Với chức năng Gá Kẹp Ảo, người dùng có thể thao tác với các chi tiết kim loại tấm và ép nhựa ngay trên phần mềm, từ đó, thực hiện đo kiểm mà không cần đồ gá kẹp phức tạp.

Xem thêm

error: Content is protected !!