HỆ THỐNG ĐO VẬN TỐC HẠT PIV

Đo vận tốc hạt PIV  (Particle Image Velocimetry) là một kỹ thuật đo quang học bằng laser không xâm nhập để nghiên cứu và chẩn đoán các quá trình dòng chảy, nhiễu loạn, vi lỏng, hệ thống phun và quá trình đốt cháy.

Dantec Dynamics cung cấp nhiều giải pháp PIV phù hợp với nhiều nhu cầu nghiên cứu khác nhau. Các hệ thống cơ bản sử dụng một camera duy nhất để đo hai thành phần vận tốc trong một mặt phẳng. Các hệ thống tiên tiến hơn sử dụng nhiều camera để đo ba thành phần vận tốc trong một mặt phẳng hoặc trong một thể tích.

Hệ thống tốc độ cao có sẵn để nghiên cứu các xoáy. Các tính năng nâng cao như ước tính độ không đảm bảo và truyền bá cho biết về chất lượng phép đo, định tuyến xử lý hậu kỳ nâng cao để phát hiện xoáy, phép đo PIV / LIF / Shadow kết hợp và tính toán áp suất giúp tận dụng tối đa dữ liệu.


Phân tích nâng cao và trực quan hóa dữ liệu

Phần mềm hình ảnh DynamicStudio có khả năng phân tích và hiển thị nâng cao.
Bạn có thể tạo đồ họa và hoạt ảnh 2D và 3D chất lượng từ dữ liệu đo được.
Để truy xuất nguồn gốc và thuận tiện, không cần xuất và nhập lại dữ liệu; tất cả dữ liệu được giữ lại trong DynamicStudio.
Các tính năng phân tích nâng cao và quy trình Xử lý hậu kỳ trong DynamicStudio cung cấp nhiều tính năng giúp đơn giản hóa công việc của các nhà thực nghiệm cơ học chất lỏng.

 

ỨNG DỤNG

 

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!