hyperMILL® VIRTUAL – Tính nhất quán trong sản xuất CNC

sản xuất CNC

Tạo, tối ưu hóa và mô phỏng mã NC một cách an toàn, hyperMILL® VIRTUAL Machining giúp thu hẹp khoảng cách giữa hệ thống CAM và máy móc thực tế – Cung cấp mức độ kiểm soát và tối ưu hóa quy trình chưa từng có trước đây.

Các giải pháp phần mềm khác nhau ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất CNC hiện đại. OPENMIND là nhà cung cấp các giải pháp nhằm đảm bảo độ nhất quán chưa từng có từ việc nhập dữ liệu CAD đến quá trình sản xuất trên máy.

hyperMILL® VIRTUAL Machining và hyperMILL® kiểm soát tất cả các quy trình sản xuất trên một giao diện phần mềm. Tất cả thông tin liên quan đến gia công luôn có sẵn tại bất kỳ thời điểm nào trong quy trình – từ lập trình đến mô phỏng mã NC và vận hành máy. Đây là cách duy nhất để tạo điều kiện tối ưu hóa và đạt được sự an toàn tối đa.

hyperMILL® VIRTUAL Machining là nền tảng của việc tạo và mô phỏng mã NC trong phần mềm hyper MILL® CAD/CAM, là cơ sở cho các module và chức năng khác nhau.

  • hyperMILL® VIRTUAL Machining Center là một giải pháp mô phỏng mã NC mạnh mẽ.
  • hyperMILL® VIRTUAL Machining Optimizer tự động tối ưu hóa trình tự chuyển động và góc nghiêng trong quá trình tạo mã NC.
  • hyper MILL® CONNECTED Machining cho phép kết nối hai chiều giữa hệ thống CAM và máy, đảm bảo trao đổi toàn diện dữ liệu.

Lập trình CONNECTED cung cấp một liên kết bền vững giữa hyperMILL® và Trung tâm gia công VIRTUAL, đảm bảo trao đổi trơn tru tất cả dữ liệu liên quan đến quy trình.

  • hyperMILL® BEST FIT cung cấp khả năng căn chỉnh linh kiện thông minh chỉ bằng một nút bấm và có thể được sử dụng dễ dàng trong bất kỳ sản xuất nào nhờ vào hyperMILL® VIRTUAL Machining.

Tạo và mô phỏng mã NC

Một giải pháp mô phỏng an toàn không bắt đầu với mã NC, mà là một vài bước trước đó. Là một nhà phát triển CAD/CAM, OPENMIND dựa trên những phát triển sáng tạo của riêng mình để cung cấp giải pháp phần mềm tổng thể từ đầu đến cuối cho sản xuất CNC. Việc tạo và mô phỏng mã NC được liên kết chặt chẽ với nhau. Điều này đảm bảo mã NC rõ ràng. Các lệnh NC được tạo ra và thử nghiệm rộng rãi.
Điều này đảm bảo rằng chương trình NC sẽ chạy trơn tru trên máy của bạn. Tất cả dữ liệu liên quan đến quy trình từ hyper MILL ® đều có sẵn trong mô phỏng mã NC, đảm bảo độ chính xác và an toàn tuyệt vời.

Sử dụng hyperMILL® cho sản xuất của bạn!

sản xuất CNC

hyperMILL® VIRTUAL Machining cho phép chúng tôi lập bản đồ tất cả các bước quy trình trong sản xuất CNC trong phần mềm của chúng tôi để đảm bảo bạn có được mức độ an toàn và nhất quán cao nhất.” – Peter Brambs, Giám đốc Quản lý & Đổi mới Sản phẩm.

Đọc thêm…

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!