Kiểm soát và nâng cao chất lượng khuôn mẫu bằng công nghệ đo quét 3D

 

Khuôn mẫu là một trong những ngành sản xuất quan trọng và đòi hỏi tính chính xác cao. Độ chính xác trong khuôn mẫu mang tính quyết định đến chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, quy tình đo kiểm chất lượng sản phẩm tại một số doanh nghiệp sản xuất khuôn mẫu vẫn còn gặp những khó khăn như:

× Quy trình đo kiểm đòi hỏi nhiều thời gian, gây ảnh hưởng đến thời gian bàn giao sản phẩm.

× Các phương pháp và thiết bị đo hiện tại không đạt độ chính xác cao.

× Khó kiểm tra với những khuôn mẫu có hình dạng phức tạp.

Trong bối cảnh đó, máy quét 3D sẽ là giải pháp hiệu quả để xử lý những vấn đề trên

Ưu điểm của việc dùng máy quét 3D trong đo kiểm khuôn mẫu:

✔ Tiết kiệm thời gian đo kiểm

✔ Tính linh động cao

✔ Dễ dàng thực hiện kiểm tra sản phẩm hàng loạt

✔ Giảm chi phí và nhân công vận hành thiết bị đo kiểm

Agenda hội thảo

 

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!