PHẦN MỀM ĐO KIỂM 3D - GOM INSPECT

GOM Inspect là phần mềm phân tích dữ liệu đo 3D từ các máy quét 3D sử dụng công nghệ vân sáng, máy quét laser, máy đo tọa độ CMM hoặc các thiết bị đo khác.

Phần mềm GOM được sử dụng trong phát triển sản phẩm mới, kiểm soát chất lượng và chế tạo sản phẩm.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

NHẬP DỮ LIỆU

 • Tạo dữ liệu lưới từ các đám mây điểm
 • Xử lý lưới 3D
 • Nhập dữ liệu CT
 • Nhập file CAD

PHÂN TÍCH TOÀN BỘ DỮ LIỆU

 • FTA PMI
 • Phân tích GD&T
 • Đặt gốc
 • So sánh giá trị danh nghĩa – thực tế

PHÂN TÍCH THEO ỨNG DỤNG

 • Kiểm tra các điểm
 • Kiểm tra đường cong
 • Phân tích biến dạng và dịch chuyển
 • Kiểm tra biên dạng cánh máy bay
 • Kiểm tra khiếm khuyết bề mặt

LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

 • Kiểm tra tham số
 • Chức năng “Teaching by Doing”
 • Phân tích xu hướng sai số, SPC và biến dạng
 • Lập báo cáo
 • Giao diện người – máy (Kiosk)
 • Phòng đo ảo (VMR)
Phần mềm đo kiểm 3D GOM Inspect

SO SÁNH PHẦN MỀM GOM INSPECT (FREE) VÀ GOM INSPECT PROFESSIONAL

9b2c4b44fb86522964124ed80d03c5e8_L

 • Tạo lưới đa giác dữ liệu quét
 • Xử lý lưới
 • Nhập dữ liệu CAD với các định dạng cơ bản
 • Nhập/xuất dữ liệu đo
 • Khả năng truy xuất nguồn gốc
 • Đặt gốc mẫu đo  
 • So sánh dữ liệu CAD
 • Phân tích GD&T
 • Phân tích xu hướng
 • Kiểm tra biến dạng cánh máy bay
 • Kiểm tra khiếm khuyết bề mặt
 • Kiểm tra theo đường cong
 • Kiểm tra theo điểm
 • Lập báo cáo
e2bf3b11df0b872112757f1c2fee6e32_L

Tất cả tính năng của phần mềm GOM Inspect

Tính năng bổ sung

 • Nhập dữ liệu CAD tương thích với tất cả các định dạng
 • Kiểm tra tham số
 • Chức năng tạo chương trình mẫu “Teaching by Doing”
 • Tạo chương trình kiểm tra phân tích xu hướng sai số
 • Lập trình tự động các thao tác máy
 • Tạo chương trình mẫu
 • Phòng đo ảo (ở modun bổ sung)

 

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Những video này giới thiệu các tính năng của phần mềm GOM Inspect

Giao diện người dùng

Video đầu tiên này giới thiệu chung giao diện người dùng, bao gồm các tính năng cơ bản phần mềm 3D, tìm hiểu chức năng và lập báo cáo.

Nhập dữ liệu

Video này hướng dẫn cách nhập dữ liệu như file CAD, đám mây điểm và dữ liệu quét từ máy quét CT.

Đo kiểm đơn giản

Video này minh họa một quy trình kiểm tra đơn giản điển hình. Video hướng dẫn cách đặt gốc, tạo một kết quả so sánh bề mặt và lưu kết quả trong trang báo cáo.

Kiểm tra kích thước

Video này hướng dẫn cách kiểm tra kích thước trên dữ liệu thực tế và danh nghĩa.

Tạo chương trình phân tích xu hướng sai số

Video này giới thiệu các tính năng trend projects của phần mềm, bao gồm timeline, biểu đồ và bảng biểu cũng như video trong các báo cáo

Lập báo cáo

Video cuối giới thiệu chi tiết hơn về các cách tạo các trang báo cáo cũng như cập nhật các trang báo cáo, cách sử dụng các chương trình mẫu có sẵn và xuất báo cáo.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

error: Content is protected !!