Các trường đại học đã xây dựng trung tâm in 3D như thế nào?

Tài liệu này cung cấp cho quý khách những ví dụ cụ thể về các trường đại học đã gây dựng các trung tâm công nghệ in 3D như thế nào.

Các trường đại học chuyên ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y học (STEM) có hai mục tiêu giáo dục chính. Thứ nhất các sinh viên được trang bị nền tảng kiến thức kỹ thuật qua các lớp lý thuyết. Mục tiêu thứ hai, có lẽ là mục tiêu quan trọng hơn, đây là nơi để sinh viên học và thực hành các kỹ năng nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động. Những kỹ năng cần thiết này được truyền thụ qua các dự án làm việc trực tiếp, qua đó, các sinh viên được học qua những trải nghiệm thực tế.

Chức năng của trung tâm công nghệ 3D

Mặc dù việc thực hành trực tiếp luôn là yếu tố được đề cao, nhưng trên thực tế, việc áp dụng cho sinh viên được thực hành vẫn còn chưa nhiều. Đó là lí do vì sao các trường nên có các trung tâm sáng tạo (innovation center).

Đây là không gian tập trung cho sinh viên tiếp cận trực tiếp với các công nghệ chế tạo. Dù có thể khác biệt về cách sử dụng giữa các trường với nhau, các trung tâm này đều cho phép sinh viên hiện thực hóa ý tưởng từ các bài tập của lớp, câu lạc bộ, cũng như dự án của riêng mình. Đây là nơi hoàn hảo để giới thiệu cho sinh viên công nghệ chế tạo bồi đắp (in 3D). Một cách thức chế tạo đột phá những chi tiết mà trước đây được tạo ra theo phương thức gia công cắt gọt truyền thống.

Tài liệu tham khảo về các trung tâm công nghệ 3D

Tải ngay sách tài liệu dưới đây, để thấy được các ví dụ thực tế của bốn trường đại học đã thành lập, ứng dụng trung tâm sáng tạo với công nghệ in 3D, và đầu tư rất nhiều hạng mục của máy in 3D Markforged. Hãy cùng xem cách họ kêu gọi đầu tư, gây dựng, vận hành cũng như những lợi ích mà những trung tâm công nghệ này đem lại cho sinh viên, cũng như danh tiếng của trường đại học ấy.

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!