Sản xuất in 3D nhựa có xu hướng phát triển mạnh trong tương lai

Quy trình sản xuất hợp lý với sự phát triển của công nghệ in 3D giúp cho năng suất tăng cao, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí sản xuất.

Chuyển đổi sang sản xuất quy mô 

Sản xuất bồi đắp (AM) đang dần chuyển đổi từ một công cụ chuyên để thử nghiệm sang sản xuất với quy mô lớn. Điều này đặc biệt đúng đối với các công nghệ in 3D pixel có thể sản xuất in 3D tốc độ cao.

Để hỗ trợ điều này, vật liệu photopolymer in 3D mới đang được phát triển với các đặc tính có khả năng sản xuất để sử dụng trong các ứng dụng của từng ngành cụ thể.

Với sự tiến bộ của photopolymer có khả năng sản xuất in 3D và năng suất của máy in 3D tổng thể cao hơn, giờ đây đã đạt được sự cải thiện đáng kể về hiệu quả tạo dựng.

in 3D nhựa

Gia tăng giá trị trong suốt vòng đời sản phẩm 

Mặc dù chúng tôi nhận thấy rằng các nhà sản xuất sẽ tiếp tục sử dụng các phương thức sản xuất truyền thống để sản xuất số lượng lớn, nhưng việc sản xuất bồi đắp sẽ đem lại hiệu quả kinh tế hơn khi yêu cầu số lượng đáng kể sản xuất ban đầu, sản xuất hàng loạt và sản xuất phụ tùng.

Sản xuất được các bộ phận đẳng hướng, lặp lại trong các công việc đồng loạt

Bản chất đẳng hướng vượt trội của công nghệ và vật liệu in 3D Figure 4 của 3D System cho phép tăng thêm mức độ tự do trong việc chuẩn bị các bộ phận để có chất lượng in tối ưu và hiệu quả. Do đó, các bộ phận không cần phải được định hướng theo cách đặc biệt để đạt được các đặc tính cơ học cao nhất – có nghĩa là các bộ phận có thể được xếp chồng lên nhau chặt chẽ để tận dụng tối đa không gian và tối ưu thể tích.

Độ chính xác và khả năng lặp lại cũng là một trong những ưu điểm của công nghệ in 3D.

Xếp chồng lớp mật độ cao – Hỗ trợ năng suất chạy hàng loạt 

Xếp chồng các chi tiết với mật độ cao – sử dụng máy in Figure 4 của 3D System và phần mềm 3D Sprint – giờ đây có thể cho phép lồng hiệu quả và có cấu trúc hỗ trợ dạng thưa giúp tối đa hóa quá trình in ở cấp độ hàng loạt và giảm thiểu thời gian xử lý hậu kỳ thủ công.

  • Năng suất và hiệu quả: Với 3D Sprint, các lớp chồng có thể dễ dàng được tạo và hỗ trợ trong 3D Sprint để tối đa hóa mật độ sắp xếp, giảm hậu xử lý và giảm thời gian lao động.
  • Tạo dựng thanh chống: Nhanh chóng tạo và sao chép các giá đỡ thanh chống trong toàn bộ lớp chồng trong 3D Sprint. Mạng lưới thanh chống thưa, mở tối đa hóa hiệu quả quá trình rửa bằng dung môi, làm khô bằng không khí và xử lý hậu kỳ cho sản xuất hàng loạt.
  • Tương thích tự động hoá: Giá đỡ thanh chống tiếp xúc chính xác vuông góc cho phép tự động làm sạch, làm khô, chữa bệnh và loại bỏ với yêu cầu nhân công tối thiểu.

“Bằng cách xếp chồng các bộ phận, chúng tôi có thể in hàng loạt 100 chiếc và đã giảm 80% thời gian chuẩn bị một bản dựng. Sự kết hợp giữa vật liệu xếp chồng và vật liệu cấp sản xuất khiến cho Figure 4 luôn sẵn sàng sản xuất.” —Gregoire Mercusot, kỹ sư vật liệu, ADDLAB, Decathlon 

in 3D nhựain 3D nhựa

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!