phòng đo kiểm tự động tại BMW

Phòng đo kiểm tự động trong kiểm soát chất lượng linh kiện kim loại tấm

Tương lai của đo lường kết cấu ô tô Hệ thống đo: Máy quét ATOS, Phần mềm GOM Inspect Professional Từ khóa: Phòng đo kiểm bằng robot trong sản xuất, xưởng dập, kiểm soát kích thước và hình dạng tự động, đo lường 3D quang học, phần mềm đo kiểm, vết cắt và độ hồi…

Xem thêm
atos scanbox kết hợp cùng atos 5x

Nâng cao hiệu quả sản xuất nhờ công nghệ đo 3D quang học

Automotive P&C: Sản xuất hiệu quả nhờ đo lường 3D Địa điểm/ Công ty: Italia Hệ thống GOM: Máy quét ATOS Triple Phần mềm GOM: ATOS Professional, GOM Inspect Professional, GOM Inspect Lĩnh vực hoạt động của công ty: dập kim loại tấm Tại sao P&C Automotive lựa chọn sử dụng đo lường 3D trong sản…

Xem thêm

Hoàn thiện khuôn dập kim loại tấm nhanh hơn với giải pháp đo quang học

PWO: Hoàn thiện khuôn dập kim loại tấm nhanh hơn với giải pháp đo quang học Địa điểm kinh doanh của của công ty: Oberkirch Hệ thống của GOM: Máy quét ATOS Triple Phần mềm GOM: GOM Inspect Professional Lĩnh vực: Chế tạo khuôn PWO PWO là một trong những nhà thiết kế, sản xuất…

Xem thêm
GOM-ứng dụng đo 3D kim loại tấm

Kiểm soát chất lượng kim loại tấm bằng giải pháp đo kiểm 3D

Kĩ thuật đo 3D quang học và phần mềm đo kiểm dành cho kiểm soát chất lượng các linh kiện kim loại tấm Hệ thống đo: ATOS Từ khóa: Định hình kim loại tấm, độ hồi phục, cắt, mẫu hình lỗ, đường viền, thiết bị đo Việc đảm bảo và quản lí chất lượng đang…

Xem thêm

Tự động hóa kiểm soát chất lượng linh kiện dập tấm

Metalsa: Kiểm soát chất lượng tự động dành cho các linh kiện dập tấm Trong sản xuất công nghiệp, các kỹ thuật đo lường tự động đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy của quá trình luôn ở mức cao. Vì lý do này, Metalsa đã chọn hệ thống đo quang học tự động.…

Xem thêm