Phần mềm kiểm tra và đánh giá tiêu chuẩn 3D trong công nghiệp

ZEISS QUALITY SUITE

1663931823229
Ảnh 3 trang 12

Phần mềm kiểm tra tham số
Sử dụng kiến trúc lõi là phần mềm tham số, GOM Inspect Pro tự động lưu lại các bước kiểm tra của tùng kích thước, do đó, các kích thước kiểm tra có thể truy xuất được nguồn gốc, lặp lại khi kiểm tra hàng loạt hoặc tự động tính toán lại khi có đối tượng nào thay đổi. Việc kiểm tra hàng loạt chỉ cần đưa dữ liệu mới trực tiếp vào phần mềm mà không cần phải lặp lại các bước khởi tạo kiểm tra.

Tự động hóa với Phòng Đo Ảo (Virtual Measuring Room)
VMR là trung tâm điều khiển và thiết lập chương trình kiểm tra cho trạm đo ATOS. VMR có khả năng mô phỏng trước toàn bộ quá trình diễn ra trong phòng đo trước khi thực hiện trên thực tế, người sử dụng VMR không cần phải có kỹ năng lập trình robot chuyên nghiệp.

Tính năng kiểm tra tổng thể
Sau khi thực hiện phương pháp Alignment, bạn có thể dễ dàng kiểm tra sai số tổng thể của chi tiết thực tế so với thiết kế 3D. Bằng các công cụ hiển thị khác nhau, có thể xác nhận rất nhanh nguyên nhân gây ra lỗi trên sản phẩm.

Tính năng kiểm tra khuyết tật bề mặt
Với phần mềm GOM Inspect Pro, bạn có thể nhanh chóng kiểm tra các khuyết tật trên bề mặt chi tiết. Phương pháp này nhanh hơn nhiều lần so với phương pháp dùng đá mài thủ công truyền thống.


Tính năng lắp ráp số
Với GOM Inspect Pro, bạn có thể nhanh chóng kiểm tra các chi tiêt lắp ráp với nhau trên phần mềm và kiểm tra xem khe hở và kích thước có đáp ứng công năng của sản phẩm hay không.

 

Tính năng kiểm tra GD&T
GD&T cung cấp cho người sử dụng thông tin chính xác về sai lệch hình học so với thiết kế ban đầu. GOM Inspect Pro hỗ trợ tiêu chuẩn ISO và ASME tích hợp sẵn sàng vào chuỗi công cụ trên phần mềm.

Ảnh 3 trang 1
Ảnh 2 trang 1

Phân tích xu hướng sai số
Công cụ phân tích xu hướng sai số cho phép người sử dụng có thể so sánh nhiều mẫu giống nhau trong 1 lần kiểm tra. Dữ liệu 3D của nhiều mẫu này sẽ được sắp xếp theo các giai đoạn được dùng để kiểm tra thống kê và kiểm tra xu hướng sai số. Kết quả đo sẽ được hiển thị dưới dạng bảng màu hoặc biểu đồ với phạm vi và sigma. Các thông số đo thống kê như PP, PPK. CP, CPK cũng sẽ được hiển thị trọng phần mềm khi có yêu cầu từ người sử dụng.

Lập báo cáo đo kiểm
GOM Inspect Pro cho phép người sử dụng tạo các báo cáo trực quan với hình ảnh, bảng biểu, đồ thị.... và xuất ra dưới dạng PDF, CSV hay các định dạng sẵn sàng sử dụng với các phần mềm quản lý chất lượng khác.

Một phần mềm cho nhiều ứng dụng khác nhau

Với ZEISS Quality Suite, khi bạn có nhu cầu đầu tư thêm một số thiết bị đo mới, bạn có thể mua thêm các gói phần mềm mở rộng của ZEISS. Để biết thêm chi tiết về các gói phần mềm cũng như các thiết bị được hỗ trợ, vui lòng liên hệ công ty AIE.

Ngoài các tính năng cơ bản, GOM Inspect Pro tự hào cung cấp nhiều tính năng mới giúp đơn giản hóa quy trình và công việc thường ngày - từ đó tiết kiệm được tối đa thời gian và chi phí của doanh nghiệp.

Ảnh 1 trang 2
error: Content is protected !!